• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Regulacioni ventili

PROLAZNI REGULACIONI VENTIL, Tip: PV 

Prolazni elektromotorni regulacioni ventili (dvokraki), koriste se za regulaciju protoka fluida kao i za daljinsko zatvaranje cevovoda. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum može biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.

U našoj ponudi imamo nekoliko različitih modela razvrstanih prema nameni. Detaljnije opis uređaja, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti na sledećim linkovima:

PN 16 ventil sa navojnim priključkom

PN 16 ventil sa prirubnicom

PN 16 ventil za paru

PN 25 ventil sa prirubnicom

 

TROKRAKI REGULACIONI VENTIL (sa prirubnicama), Tip: TV

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum moze biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima. Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mešni ili razdeoni a mogu se koristiti i kao tzv. prebacivački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa jednog cevovoda na drugi. Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti na sledećim linkovima:
LEPTIR VENTIL
 
Leptir ventil sa elektromotornim pogonom, V-BELIMO je namenjen za potpuno zatvaranje protoka fluida u sistemima grejanja i klimatizacije.Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.
 
 
ELEKTROMAGNETNI VENTIL
 
Elektromagnetni ventili univerzalne namene služe za brzo otvaranje - zatvaranje cevovoda u tehnološkim i KGH instalacijama. Detaljniji opis  tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.

 
IZBOR REGULACIONOG VENTILA
 
Izbor ventila na osnovu radnog fluida:
  • voda - izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih i trokrakih regulacionih ventila (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu.
  • vodena para - izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih regulacionih ventila za paru (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu, kao i apsolutnog pritiska pare na ulazu. Ukoliko je vodena para pregrejana uzima se u obzir i temperatura pregrevanja.
 

Vesti

Kompanija „Feniks BB“, ugovorila modernizaciju toplotnih podstanica daljinskog grejanja iz Programa KfW 4, za 14 gradova Srbije.

Opširnije...
 

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009