• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Elektromotorni pogoni

ELEKTROMOTORNI POGONI VENTILA

Elektromotorni pogon ventila EPV 3L (LV24A-BELIMO) (24V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike DN15 do DN25, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN15 - DN32. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 32L (LV230A-BELIMO) (230V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike DN15 do DN25, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN15 - DN32. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 3N (NV24A-BELIMO) (24V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike DN32 do DN50, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN40 - DN50. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 32N (NV230A-BELIMO)
(230V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike DN32 do DN50, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN40 - DN50. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 3N-MFT (NV24-MFT-BELIMO) (24V AC/DC) koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) kao i kontinualno vođenje (upravljački signal 0 do 10V DC) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike DN15 do DN40, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN15 do DN40. Elektromotorni pogon ventila EPV 3N - MFT obezbeđuje informaciju o poziciji ventila povratnim naponskim signalom od (0.5 - 2) do (5 - 10) V DC. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 3V (AV24-BELIMO) (24V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa prirubničkim priključkom, nazivnih prečnika DN65 do DN100, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN65 do DN125. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 32V (AV230-BELIMO) (230V AC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa prirubničkim priključkom, nazivnih prečnika DN65 do DN100, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN65 - DN125. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 3V-MFT (AV24-MFT-BELIMO) (24V AC/DC) se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) kao i kontinualno vođenje (upravljački signal 0 do 10V DC) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa prirubničkim priključkom, nazivnih prečnika DN50 do DN100, i kao elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN50 do DN125. Elektromotorni pogon ventila EPV 3V - MFT obezbeđuje informaciju o poziciji ventila povratnim naponskim signalom od (0.5-2) do (5-10)V DC. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon ventila EPV 3(A,B,C,D,E) (24V AC) koristi se za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) regulacionih i kombi ventila. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

NAPOMENA: Isporučuju se samo kao rezervni delovi.


Elektromotorni pogon ventila EPV 32(A,B,C,D,E) (230V AC) koristi se za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) regulacionih i kombi ventila. Detaljniji opis uređaja, tehničke karakteristike, kao i način montaže i elektropovezivanja možete preuzeti ovde.
NAPOMENA: Isporučuju se samo kao rezervni delovi.

ELEKTROMOTORNI POGONI ŽALUZINA (proizvod Belimo):

Elektromotorni pogon žaluzina (proizvod Belimo): Elektromotorni pogoni žaluzina koriste se za otvaranje i zatvaranje žaluzina ventilacionih i klima sistema u kanalima poprečnog preseka do 1 m², tj. obrtnog momenta do 5 Nm (FLM) ili 4 m², tj. obrtnog momenta do 20 Nm (FSM), odnosno do 8 m², tj. obrtnog momenta do 40 Nm (FGM). Koriste se kao regulacioni pokretači žaluzine za trotačkastu regulaciju. Svi poseduju mogućnost priključenja prekidača krajnjih položaja za indikaciju jednog ili oba krajnja položaja žaluzina i potencimetra povratnog signala položaja. Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.

Elektromotorni pogon žaluzina sa povratnom oprugom se koristi za otvaranje ili zatvaranje žaluzina ventilacionih i klima komora u kanalima poprečnog preseka do 3 m², odnosno obrtnog momenta do 15 Nm, gde se zahteva dodatna sigurnosna funkcija zatvaranja žaluzine pri prekidu električnog napajanja (zaštita od smrzavanja, protivdimne i nepropusne klapne za sterilne ili zagađene prostorije). Koriste se za otvaranje / zatvaranje protivpožarnih klapni u instalacijama za ventilaciju i klimatizaciju. Elektromotorni pogon postavlja klapnu u radni položaj pri čemu nateže ugrađenu oprugu. U slučaju prekida napajanja sila u opruzi vraća klapnu u početnu poziciju. Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.

 

Vesti

Kompanija „Feniks BB“, ugovorila modernizaciju toplotnih podstanica daljinskog grejanja iz Programa KfW 4, za 14 gradova Srbije.

Opširnije...
 

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009