• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Misija

Proizvodnja elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja sa ciljem sveukupnog smanjenja potrošnje energije i povećanja energetske efikasnosti u sistemima grejanja i klimatizacije, kao preuslov ekonomskog napretka i održivog razvoja društva. Posebno mesto zauzima zadovoljenje potreba i zahteva kupaca naših proizvoda i korisnika naših usluga.

Vizija

Kompanija kao lider u državi i regionu u proizvodnji opreme za automatsku regulaciju i upravljanje. Povezivanjem sa vodećim svetskim kompanijama obezbediti konkurentnost proizvoda i izlazak na globalno tržište.

Politika kvaliteta predstavlja osnovni dokument kojim se izražava obaveza i opredeljenost rukovodstva kompanije da aktivno radi na održavanju i neprekidnom unapređivanju sistema poslovanja.

Politika kvaliteta mora da se sprovodi kroz celu kompaniju u cilju:

  • vođenja poslovanja na jedinstven način, i
  • obezbeđenja konzistentnog stava prema kupcima, njihovim predstavnicima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama.
Primena politike kvaliteta podrazumeva razradu mehanizma njene interpretacije, pretvaranja u merljive ciljeve i postavku operativnih postupaka za njihovu realizaciju na svim nivoima u kompaniji.

 

 

Vesti

Kompanija „Feniks BB“, ugovorila modernizaciju toplotnih podstanica daljinskog grejanja iz Programa KfW 4, za 14 gradova Srbije.

Opširnije...
 

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009