• English (United Kingdom)
 • Serbian-Latin
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Termostati

Cevni termostati

 • Regulacioni (CTR-1, CTR-2, CTR-x-xxx, CTR-x-xxx/Cr), se koristi za dvotačkastu regulaciju temperature fluida u cevovodima, sudovima, rezervoarima i sl. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde.
 • Granični sa ručnim resetom (CTG-1, CTG-2, CTG-x-xxx, CTG-x-xxx/Cr) koristi se kao sigurnosni termostat za ograničenje maksimalne temperature fluida u cevovodima, sudovima, rezervoarima i sl. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 • Regulaciono-granični (CTRG-1) se koristi za dvotačkastu regulaciju temperature fluida, kao i za ograničenje maksimalne temperature fluida (voda i neagresivne tečnosti) u cevovodima, sudovima, rezervoarima i sl. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Kanalni termostati
 • Regulacioni (KTR-1, KTR-1-xxx) koristi se za ograničenje temperature vazduha i gasova u kanalima, klima i ventilacionim komorama. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 • Granični (KTG-1, KTG-1-xxx) sa ručnim resetom koristi se kao sigurnosni termostat za ograničenje maksimalne temperature vazduha i neagresivnih gasova u kanalima, klima i ventilacionim komorama i sl. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 
Termostat za zaštitu od smrzavanja (TMR-3/A, TMR-6/A, TMR-6),  se primenjuje u sistemima ventilacije i klimatizacije kao zaštita od mogućeg smrzavanja vode u grejačima pri niskim temperaturama. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 
Prostorijski termostat (PTR-1), koristi se za regulaciju temperature vazduha prostorije, uključenjem uredjaja za grejanje ili hladjenje u sistemima klimatizacije, ventilacije, grejanja i hladjenja. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 

Vesti

Kompanija „Feniks BB“, ugovorila modernizaciju toplotnih podstanica daljinskog grejanja iz Programa KfW 4, za 14 gradova Srbije.

Opširnije...
 

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009