Prateća oprema

Coordinates for abs po oordinates for abs positioning the closest positioned Coordinates for abs positioning the closest positioned parent box of the positioned ting that ments.

GPRS MODEM, tip: XF-GPRS-1

XF-GPRS modem se koristi u sistemima za daljinski nadzor i upravljanje termotehničkim instalacijama baziranim na programskoj platformi CENUS-3000, za prenos podataka između mikroprocesorskih regulatora i operatorske radne stanice koristeći mrežu mobilne telefonije.

Uređaj se može konfigurisati da radi u master ili slave režimu, pri čemu master uspostavlja vezu sa slave modemima mehanizmom dinamičke selekcije ruta iz tabele sa zadatim rutama, dok slave modemi imaju tabelu sa fiksno zadatim rutama. Sva podešavanja se obavljaju softverski u komandnom režimu modema. Prenos podataka se obavlja bez potrebe za slanjem bilo kakvih kontrolnih / upravljačkih kodova.

ELEKTRONSKI UREĐAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA, tip: NN5000

Uređaj je namenjen za napajanje elektromotornih pogona naizmeničnim naponom kvadratnog oblika (50Hz) nakon nestanka mrežnog napona. Namenjen je prvenstveno za obavljanje zaštitnih funkcija zatvaranja ventila ili žaluzina pri prekidu regularnog električnog napajanja.

UREĐAJ ZA NAPAJANJE, tip: PS 24 DC

Uređaj za napajanje PS 24 DC se koristi za napajanje transmitera temperature, pritiska, kao i za napajanje raznih elektronskih uređaja jednosmernim naponom 24V.

TRANSFORMATOR, tip: TR

Koristi se kao izvor naizmeničnog napona 24 V, za napajanje električnih pokretača ventila i žaluzina, kao i za druge slične namene.

DETEKTOR ASIMETRIJE NAPONA, tip: DAF - 1

Detektor asimetrije mrežnih napona (faza) DAF-1 omogućava zaštitu trofaznih potrošača od neželjene asimetrije među mrežnim naponima. Tipična primena DAF-1 je zaštita trofaznih asinhronih motora.

PRENAPONSKA ZAŠTITA, tip: PROT 422

PROT 422 obezbeđuje višestepenu zaštitu RS 422 / 485 signalnih linija (4 žice - 2 parice), sa zajedničkim referentnim potencijalom, od naponskih udara.

Proizvodni program

Saradnja sa kompanijom „Feniks BB“ podrazumeva efikasno i kvalitetno rešavanje zadataka u oblasti regulacije i upravljanja, uz poštovanje zahteva korisnika, važećih tehničkih normi i dobru inženjersku praksu.

Proizvodi, sistemi i kompletna rešenja iz sopstvenog proizvodnog programa omogućavaju kreiranje najprihvatljivijih rešenja za korisnika u funkcionalnom i ekonomskom smislu, i prema potrebama lokalnih tržišta.

Zastupnički program predstavlja rezultat saradnje sa vodećim svetskim proizvođačima opreme u oblasti KGH, sa ciljem kompletiranja ponude. Dovoljan lager proizvoda iz ove grupacije, kao i kvalitetno obučeno servisno osoblje, garancija su stabilne zajedničke pozicije na tržištu Srbije.

Senzori i transmiteri

Termostati

Presostati

Nivostati

Higrostati

Indikatori protoka

Regulacioni ventili

Kombi ventili

Elektromotorni pogoni

Mikroprocesorski regulatori

Prateća oprema

Diktir sistemi

Toplotne podstanice