Dokumentacija

Dokumentacija

ISO sertifikati

ISO9001

Od 2002. godine poslovanje kompanije Feniks BB u potpunosti je usklađeno sa zahtevima međunarodnog standarda menadžmenta kvalitetom

ISO14001

Posvećenost zaštiti životne sredine u poslovanju kompanije Feniks BB verifikovana je 2008. godine dobijanjem sertifikata o usklađenosti poslovanja sa zahtevima međunarodnog standarda upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.

ISO18001

Briga o zdravlju i bezbednosti radnika kompanija FeniksBB verifikovala je sertifikatom  OHSAS 18001.

Integrisani sistem upravljanja

Deklaracija,atesti i uverenja o kvalitetu

Za svoje najvažnije proizvode, Feniks BB je obavio ispitivanja u akreditovanim laboratorijama.

Deklaracija o usaglašenosti regulacionih ventila

Izveštaj o ispitivanju uređaja za održavanje pritiska u instalaciji - DSU

Sertifikati o ispitivanju karakteristika mikroprocesorskih regulatora

Uverenja o kvalitetu prolaznih i trokrakih regulacionih ventila

Uverenja o kvalitetu regulatora protoka sa integisanim regulacionim ventilom

Uverenja o kvalitetu elektromotornih pogona ventila