O nama

AUTOMATIKA U FUNKCIJI


Kompanija FENIKS BB pruža kompletna rešenja za efikasno, pouzdano i profitabilno korišćenje energije u sistemima daljinskog grejanja, industrijskim objektima i zgradama. U skladu s našim motom “automatika u funkciji”, stalno smo orijentisani na razvoj novih proizvoda i rešenja na korist naših kupaca.

Visoka stručnost i iskustvo kadrova osiguravaju kvalitetno poslovanje kompanije i dinamičnu radnu sredinu. Kontinuirano stručno osposobljavanje i edukacija više od 40 zaposlenih, garancija su razvoja i trajnog napretka.

Saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima, kao što su „Belimo AG“ (elektromotorni pogoni), „Funke GmbH“ (pločasti izmenjivači toplote), „Industrietechnik Srl“ (prekidački elementi) i „Actaris – Itron“ (merila toplotne energije) u osnovi je projektovanja i izvođenja kompletnih i energetski efikasnih sistema, pre svega u oblasti daljinskog grejanja.

Poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom (ISO 9001: 2008) i menadžmenta zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004) opredeljuje Feniks BB kao pouzdanog i ekološki orijentisanog isporučioca opreme i poslovnog partnera uopšte.

U poslovnom objektu koji sa pogonom ima više od 3000 m², lociranog industrijskoj zoni grada Niša, stvoreni su uslovi za povećanje obima i asortimana proizvodnje, realizaciju aktivnosti marketinga i prodaje, kao i servis i post-prodajnu podršku.

Glavni pravac razvoja kompanije je primena novih znanja i tehnologija u proizvodnji elemenata i sistema automatske regulacije, sa ciljem sveukupnog smanjenja potrošnje energije kao preduslova očuvanja životne sredine i prirodnih resursa i održivog razvoja.

Feniks BB je redovni učesnik Beogradskog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, kao i Kongresa o KGH, najprestižnijih manifestacija u oblasti KGH i tehnike uopšte u regionu, i dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja za svoje proizvode i sveukupni doprinos KGH struci.

MISIJA

Proizvodnja elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja sa ciljem sveukupnog smanjenja potrošnje energije i povećanja energetske efikasnosti u sistemima grejanja i klimatizacije, kao preuslov ekonomskog napretka i održivog razvoja društva. Posebno mesto zauzima zadovoljenje potreba i zahteva kupaca naših proizvoda i korisnika naših usluga.

Vizija

Kompanija kao lider u državi i regionu u proizvodnji opreme za automatsku regulaciju i upravljanje. Povezivanjem sa vodećim svetskim kompanijama obezbediti konkurentnost proizvoda i izlazak na globalno tržište.

Politika kvaliteta predstavlja osnovni dokument kojim se izražava obaveza i opredeljenost rukovodstva kompanije da aktivno radi na održavanju i neprekidnom unapređivanju sistema poslovanja.

Politika kvaliteta mora da se sprovodi kroz celu kompaniju u cilju:

  • vođenja poslovanja na jedinstven način, i
  • obezbeđenja konzistentnog stava prema kupcima, njihovim predstavnicima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama.
Primena politike kvaliteta podrazumeva razradu mehanizma njene interpretacije, pretvaranja u merljive ciljeve i postavku operativnih postupaka za njihovu realizaciju na svim nivoima u kompaniji.

Nagrade

Feniks BB od početka svog poslovanja učestvuje na Beogradskom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, najstarijoj velikoj priredbi Beogradskog sajma. Sajam tehnike je član Međunarodne unije sajmova (UFI) i jedna od najprestižnijih tehnoloških manifestacija u regionu i jugoistočnoj Evropi.

Velika nagrada „Korak u budućnost“ tradicionalno se dodeljuje najuspešnijim izlagačima na Beogradskom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća za izložena vrhunska tehničko-tehnološka rešenja.

Velika nagrada „Korak u budućnost“

za izložena vrhunska tehničko-tehnološka
rešenja za proizvod XF 5000 -
mikroprocesorski kontroler

54. Međunarodni sajam tehnike i
tehničkih dostignuća,
maj 2010. godine

Velika nagrada „Korak u budućnost“

za izložena vrhunska tehničko-tehnološka
rešenja za
proizvod CENUS 3000 -
sistem za nadzor i upravljanje

40. Međunarodni sajam tehnike i
tehničkih dostignuća,

april 1996. godine

Posebno priznanje „Korak u budućnost“

za izložena vrhunska tehničko-tehnološka
rešenja za regulator protoka
sa integrisanim regulacionim ventilom - tip KV

48. Međunarodni sajam tehnike i
tehničkih dostignuća,
maj 2004. godine

Posebno priznanje „Korak u budućnost“

za modem tip XF GPRS-1
integrisan u sistem daljinskog nadzora
i upravljanja toplotnim podstanicama51. Međunarodni sajam tehnike i
tehničkih dostignuća,
maj 2007. godine

KGH

Feniks BB je redovni učesnik Kongresa o grejanju, hlađenju i klimatizaciji - KGH, manifestacije koja je krajem sedamdesetih godina prošlog veka dobila međunarodni karakter, i koja je danas zvanično podržana od strane najuglednijih institucija u ovom domenu u zemlji i svetu.

Plaketa KGH predstavlja najveće priznanje u struci KGH i pratećim oblastima koje časopis „KGH“ dodeljuje pojedincima, preduzećima ili ustanovama koji svojim višegodišnjim radom u struci KGH ostvare izuzetne rezultate u proizvodnji, projektovanju, održavanju i unapređenju, naučnom istraživanju, obrazovanju i sl.
Istorijat nagrade i dobitnici.


Feniks BB je ovu prestižnu nagradu, koja se istom licu može dodeliti samo jednom, dobio 1997. godine.

Plaketa KGH

u znak priznanja za izvanredan doprinos struci KGH

28. Međunarodni kongres o KGH,
decembar 1997. godine

Medalja KGH je priznanje časopisa „KGH“ koje se dodeljuje autoru ili autorima izuzetno uspešnog dela iz oblasti KGH izvedenog u Srbiji ili van zemlje, preduzećima ili institucijama čija je delatnost vezana za struku KGH za ostvarene izuzetne uspehe u ekonomskom razvoju, poboljšanju uslova i kvaliteta rada, prihvatanju svetskih standarda u poslovanju, racionalnoj proizvodnji, energetskoj efikasnosti, ekološkim dostignućima, autorima vrednih doktorskih, magistarskih ili diplomskih radova, kao i autorima uspelih naučno-stručnih priloga objavljenih u domaćim ili stranim časopisima i publikacijama, kao i za zapažene rezultate višegodišnjeg angažovanja u struci KGH.
Istorijat nagrade i dobitnici.

Medalja KGH preduzeću Feniks BB dodeljena je 2003. godine.

Reference

Reference su život kompanije.

Iskustvo i stečena znanja u realizaciji objekata garancija su kvaliteta i sigurnosti, ne umanjujući pravi izazov budućnosti.

Pomenute su samo najznačajnije reference po kompleksnosti ili težini zadatka.

Naša oprema se nalazi u toplotnim podstanicama grejnih područja toplana u Srbiji,

od kojih posebno izdvajamo:

Gradovi
- Pančevo (280)
- Požarevac (200)
- Čačak (140)
- Niš (120)
- Beograd
- Novi Sad
- Bačka Palanka
- Leskovac
- Kladovo
- Kostolac
- Šabac
- Kruševac
- Kraljevo
- Kragujevac
- Užice
- Velika Plana
- Pirot
- Jagodina
- Novi Pazar
- Zaječar
- Kostolac
- Priština
- Kosovska Mitrovica

Sopstveni toplifikacioni sistemi
- „NIS RNP“ - Pančevo
- „Henkel-Merima“ - Kruševac
- „KPZ Zabela“ - Požarevac
- Mašinski fakultet Niš

Automatika sistema grejanja i klimatizacije u poslovnim objektima različitih namena:

  Prodajni centri
- „Tempo“
- „DIS“
- „Rodić“ - Srbija i BiH
- „MAXI“ - Srbija i Crna Gora
- „Interex“
- „C Market“
- „Delta City“ - Beograd
- „IMMO Centar“ - Beograd
- „TUŠ“ - Srbija i BiH
- Tržni centar - Preševo
- Tržni centar „Kalča“ - Niš
- „Novi podzemni prolaz“ - Niš
- „City passage“ - Beograd
- Auto salon „BMW“ - Beograd
- Auto kuća „Čačak“ - Čačak
- „RENAULT“ servis - Niš
- „Autokomerc“ - Niš i Beograd
...

  Zdravstveni, sportski i ostali objekti:
- Klinički centar Srbije - Beograd
- Klinički centar Niš - Niš
- Centar za dijalizu - Leskovac
- Centar za veštačku oplodnju - Leskovac
- Zdravstveni centar - Kruševac
- Institut „Torlak“ - Beograd
- Sportska dvorana u Vrnjačkoj Banji
- Sportska dvorana u Foči
- Sportski centar „Babe“ - Kosmaj
- Sportski centar „Dubočica“ - Leskovac
- Sportski centar „Tašmajdan“ - Beograd
Državne i kulturne institucije
- Skupština Republike Srbije - Beograd
- Narodna banka Srbije - Beograd
- Vlada Crne Gore - Podgorica
- Univerzitet - Podgorica
- Predstavništvo republike
  Tatarstan - Moskva
- Interpol - Taškent
- Manastir „Hilandar“
...

  Hoteli:
- „Monte Casa“ - Petrovac
- „Podgorica“ - Podgorica
- „My Place“ - Niš
- „Niški cvet“ - Niš
- „Car“ - Smederevo
- „Ljubović“ - Podgorica
- „San“ - Laktaši BiH
- „Rivijera“ - Petrovac
- „Hungaro Hotel“ - Herceg Novi
...

  Proizvodni i poslovni objekti:
- „DIN Fabrika duvana“ - Niš
- „Carnex“ - Vrbas
- „Yuhor“ - Jagodina
- „Somboled“ - Sombor
- „Fabrika akumulatora“ - Sombor
- „Trayal“ - Kruševac
- „Rubin“ - Kruševac
- „Swisslion Takovo” - Vršac
- Fabrika lekova „Habitfarm“ - Ivanjica
- Pivara „Rodić MB“ - Novi Sad
- „Apatinska pivara“ - Apatin
- „Polimark“ - Zemun
- „Roma company“ - Beograd
- „Telekom“ - Beograd
- PC „Knez Mihajlova 30“ - Beograd
- RDP RTV „B92“ - Beograd
- „ADOC“ - Beograd
- „Dunav osiguranje“ - Niš
- Aerodrom - Niš

Sistemi za daljinski nadzor i upravljanje

Toplifikacioni sistemi gradova:
- Pančevo
- Požarevac
- Bačka Palanka
- Leskovac
- Kladovo
- Čačak
- Šabac
- Niš
- Kruševac
- Beograd
- Kraljevo
...

  Toplotni izvori:
- Toplana „Kotež“ - Pančevo
- Toplana „Sodara“ - Pančevo
- „Gradska toplana“ - Kruševac
- Kotlarnica „Henkel-Merima“ - Kruševac
- Kotlarnica DP Novi Sad-Gas
- „Partizan“ - Bačka Palanka
- Kotlarnica DP Novi Sad - Gas
  „Čelarevo“ - Čelarevo
- Kotlarnica „KPZ Zabela“ - Požarevac
- Kotlarnica „S17“ - Leskovac
- Kotlarnica Mašinskog fakulteta - Niš

Poslovni i drugi objekti
- PC Knez Mihajlova 30 - Beograd
- RDP RTV „B92“ - Beograd
- „Telekom“ - Beograd
- Vlada Crne Gore - Podgorica
- Predstavništvo republike
  Tatarstan - Moskva
- „DIN Fabrika duvana“ - Niš
- Upravna zgrada „NIS RNP“ - Pančevo
- „ADOC“ - Beograd
- Hotel „Monte Casa“ - Petrovac
- Hotel „Podgorica“ - Podgorica
- Hotel „My Place“ - Niš
- Hotel „Niški cvet“ - Niš
- Hotel „Car“ - Smederevo
- Manastir „Hilandar“
- „Carnex“ - Vrbas
- Dečija hiruška klinika - Niš
- Bolnica Novi Pazar
- Mlekara „Kostić“ - Kruševac
- Mlekara „Milk House“ - Niš
- Škola „Radivoje Uvalić“ - Bačka Palanka
- Škola „Vuk Karadžić“ - Surdulica
- Škola „Vasa Živković“ - Pančevo