Zastupnički program

Radi kompletiranja ponude u oblasti automatike toplotnih podstanica, Feniks BB je postigao partnerske sporazume o distribuciji i servisu opreme u garantnom i vangarantnom roku sa eminentnim svetskim kompanijama u ovoj oblasti.

Sa francuskom kompanijom Actaris - Itron postignut je partnerski sporazum o distribuciji i servisu ultrazvučnih merila toplotne energije nominalnih protoka 0,6 - 40 m3/h.

Sa nemačkom kompanijom Funke postignut je partnerski sporazum o distribuciji i servisu nove generacije pločastih izmenjivača toplote kapaciteta 20 - 2.000 kW.

Ovi proizvodi se koriste kao elementi rezidencijalnih i kompaktnih toplotnih podstanica, a isporučuju se i kao nezavisni elementi za sisteme daljinskog grejanja.

Ultrazvučna merila toplotne energije

Ovi uređaji su namenjeni za izračunavanje i prikaz potrošnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja i u vazdušnim sistemima u kojima se voda koristi kao nosilac toplote. Primenjuju se u sistemima grejanja i/ili hlađenja.

Merila daju dobre rezultate i u slučajevima brzih promena vrednosti karakteristika fluida u instalaciji zahvaljujući učestalim merenjima temperature i protoka. Nominalne vrednosti protoka su u opsegu 0,6 - 60 m3/h (DN15 - DN100).

Veliki izbor komunikacionih modula (MBUS, RS232, RF, GPRS itd.) omogućava realizaciju sistema za daljinsko očitavanje merila.


Koristan link: www.itron.com

Izmenjivači toplote

Funke specijalni „off-set“ sistem sa asimetričnim ćelijama omogućava visoko efikasne i isplative izmenjivače toplote čije su performanse do 17% bolje u poređenju sa konvencionalnim izmenjivačima toplote. Takođe, Funke brend obezbeđuje najviše standarde kvaliteta i rešenja orijentisana ka kupcu.

Po konstrukciji, izmenjivači mogu biti lemljeni, tip GPL, i rastavljivi, tip FP. Lemljeni izmenjivači toplotnog kapaciteta 20-80 kW ugrađuju se u rezidencijalne toplotne podstanice. Lemljeni izmenjivači toplotnog kapaciteta 80-200 kW, kao i rastavljivi kapaciteta do 2.000 kW ugrađuju se u kompaktne toplotne podstanice.

Prednosti Funke pločastih izmenjivača toplote su:

  • niski troškovi investiranja, korišćenja i održavanja,
  • mogućnost podešavanja kapaciteta,
  • korišćenje najnižih temperaturnih razlika ≤ 1K,
  • visoko efikasna razmena toplote
  • efekat samočišćenja usled turbulentnog strujanja fluida
  • visok stepen pouzdanosti i bezbednosti
  • ušteda prostora
Koristan link:  www.funke.de 

Proizvodni program

Saradnja sa kompanijom „Feniks BB“ podrazumeva efikasno i kvalitetno rešavanje zadataka u oblasti regulacije i upravljanja, uz poštovanje zahteva korisnika, važećih tehničkih normi i dobru inženjersku praksu.

Proizvodi, sistemi i kompletna rešenja iz sopstvenog proizvodnog programa omogućavaju kreiranje najprihvatljivijih rešenja za korisnika u funkcionalnom i ekonomskom smislu, i prema potrebama lokalnih tržišta.

Zastupnički program predstavlja rezultat saradnje sa vodećim svetskim proizvođačima opreme u oblasti KGH, sa ciljem kompletiranja ponude. Dovoljan lager proizvoda iz ove grupacije, kao i kvalitetno obučeno servisno osoblje, garancija su stabilne zajedničke pozicije na tržištu Srbije.

Senzori i transmiteri

Termostati

Presostati

Nivostati

Higrostati

Indikatori protoka

Regulacioni ventili

Kombi ventili

Elektromotorni pogoni

Mikroprocesorski regulatori

Prateća oprema

Diktir sistemi

Toplotne podstanice