Diferencijalni presostat za vazduh
Diferencijalni presostat za vazduh se koristi za registraciju protoka vazduha i rada ventilatora u klima i ventilacionim komorama, detekciju pojave inja na rekuperatorima toplote kao i za indikaciju zaprljanosti filtera za vazduh.Primenjuju se u svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima. Presostat je membranskog tipa. U električnom smislu predstavlja preklopni kontakt sa zadatim histerezisom
preklapanja.

Tehnički podaci:

Maksimalni pritisak10 kPa
 Priključni napon24VAC-220VAC
Maksimalna jačina struje0,1A 1,5(0,4)A
Tip kontakta
NC/NO (EN1854)
Radna temperatura
-20..+85 °C
Materijal kućišta
plastika
Stepen mehaničke zaštite
IP 54

Tip

Opseg podešavanja [Pa]

Histereza

DPV-300

20 -300

0.1mbar ± 15%

DPV-500

50-500

0.2mbar ± 15%

DPV-1000

200-1000

1.0mbar ± 15%

  • Downloads
Kataloški list
CE deklaracija