Kanalni senzor temperature
Kanalni temperaturni senzor se koristi za merenje temperature vazduha u kanalima klima komora i ventilacionih komora. Kao merni element kosristi se Pt1000 (pasivni element)

Tehnički podaci:

Merni elementPt1000
Merni opseg senzora-50 – 160oC
Stepen mehaničke zaštiteIP65

Tip

Dužina čaure [mm]

KTS-1/Pt-220

220

KTS-1/Pt-300

300

KTS-1/Pt-450

450

  • Downloads