Regulacioni ventili

PROLAZNI REGULACIONI VENTIL, Tip: PV 

Prolazni elektromotorni regulacioni ventili (dvokraki), koriste se za regulaciju protoka fluida kao i za daljinsko zatvaranje cevovoda. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum može biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.

U našoj ponudi imamo nekoliko različitih modela razvrstanih prema nameni.

PN 16 ventil sa navojnim priključkom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

PN 16 ventil sa prirubnicom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

PN 16 ventil za paru

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

PN 25 ventil sa prirubnicom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Regulacioni ventili

TROKRAKI REGULACIONI VENTIL (sa prirubnicama), Tip: TV

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum moze biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima. Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mešni ili razdeoni a mogu se koristiti i kao tzv. prebacivački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa jednog cevovoda na drugi. Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti na sledećim linkovima:

PN 16 ventil sa navojnim priključkom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

PN 16 ventil sa prirubnicom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

PN 25 ventil sa prirubnicom

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Regulacioni ventili

LEPTIR VENTIL

Leptir ventil sa elektromotornim pogonom, V-BELIMO

namenjen je za potpuno zatvaranje protoka fluida u sistemima grejanja i klimatizacije.

Regulacioni ventili

ELEKTROMAGNETNI VENTIL

Elektromagnetni ventili univerzalne namene

služe za brzo otvaranje - zatvaranje cevovoda u tehnološkim i KGH instalacijama.

IZBOR REGULACIONOG VENTILA

Izbor ventila na osnovu radnog fluida:

Voda

izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih i trokrakih regulacionih ventila (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu.

Vodena para

izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih regulacionih ventila za paru (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu, kao i apsolutnog pritiska pare na ulazu. Ukoliko je vodena para pregrejana uzima se u obzir i temperatura pregrevanja.

Proizvodni program

Saradnja sa kompanijom „Feniks BB“ podrazumeva efikasno i kvalitetno rešavanje zadataka u oblasti regulacije i upravljanja, uz poštovanje zahteva korisnika, važećih tehničkih normi i dobru inženjersku praksu.

Proizvodi, sistemi i kompletna rešenja iz sopstvenog proizvodnog programa omogućavaju kreiranje najprihvatljivijih rešenja za korisnika u funkcionalnom i ekonomskom smislu, i prema potrebama lokalnih tržišta.

Zastupnički program predstavlja rezultat saradnje sa vodećim svetskim proizvođačima opreme u oblasti KGH, sa ciljem kompletiranja ponude. Dovoljan lager proizvoda iz ove grupacije, kao i kvalitetno obučeno servisno osoblje, garancija su stabilne zajedničke pozicije na tržištu Srbije.

Senzori i transmiteri

Termostati

Presostati

Nivostati

Higrostati

Indikatori protoka

Regulacioni ventili

Kombi ventili

Elektromotorni pogoni

Mikroprocesorski regulatori

Prateća oprema

Diktir sistemi

Toplotne podstanice