Senzori i transmiteri

SENZORI TEMPERATURE

Spoljašnji temperaturni senzor (STS-1)

 koristi se za merenje temperature vazduha u sistemima grejanja, ventilacije i klimatizacije. Kao merni element koristi se NTC termistor (pasivni element).

Kanalni temperaturni senzor (KTS-1)

ima primenu u merenjima temperature vazduha u kanalima, klima komorama i ventilacionim komorama.

Prostorijski senzor temperature sa podešavačem (PTS-1P)

koristi se za merenje i zadavanje željene temperature vazduha u prostoriji.

Cevni temperaturni senzor (CTS-1)

se koristi za merenje temperature fluida u cevima, sudovima, rezervoarima, itd.
TRANSMITERI VLAGE

Kanalni senzor (transmiter) temperature i relativne vlage (KSTRV-1)

koristi se za merenje temperature i relativne vlage u vazdušnim kanalima, klima i ventilacionim komorama.

Prostorijski senzor temperature sa podešavačem (PTS-1P)

koristi se za merenje temperature i relativne vlage u kućnim prostorijama i poslovnim objektima.

Products

Coordinates for abs po oordinates for abs positioning the closest positioned Coordinates for abs positioning the closest positioned parent box of the positioned ting that ments.

Accounting

Banking

Technology

Web Developer

Analyzer

Creative Design