Uredjaj za automatsko održavanje pritiska DSU-S

Obezbeđuje održavanje zadatog radnog pritiska u opsegu od oko ±0,3 bara i pravovremenu dopunu instalacije
Standardno se isporučuje sa dva modula:

Pumpni agregat
Otvorena ekspanziona posuda sa gumenom membranom

Automatska regulacija i ekspanziona posuda sa membranom omogućavaju funkciju degazacije čime se značajno doprinosi zaštiti instalacije.


Tip uređaja

DSU-S1

DSU-S2

DSU-S3

DSU-S4

DSU-S5

DSU-S6

DSU-S7

DSU-S8

Toplotni kapacitet (kW)

Do 330

340-500

510-670

680-840

850-1000

1001-1350

1361-1690

1700-2510

Zapremina posude (l)

200

300

400

500

600

800

1000

1500

Prečnik posude (mm)

634

634

740

740

740

740

740

1200

Visina posude (mm)

1060

1360

1345

1560

1810

2275

2685

2130

  • Downloads