Lemljeni izmenjivač toplote
Koriste se u sistemima grejanja i hlađenja.
Kao radni fluid se koristi voda, mešavina vode i glikola, vodena para.
Sastoje se od profilisanih ploča od nerđajućeg čelika koje su vakuumski lemljene
Obezbeđuju visok nivo prenosa toplote uz minimalne padove pritisaka

Q
(kW)

Temperaturni režim 110-75oC/70-90oC

Temperaturni režim 130-75oC/70-90oC

Tip izmenjivača
(PN25)

Δppr.
(kPa)

Δpsek.
(kPa)

Tip izmenjivača
(PN25)

Δppr.
(kPa)

Δpsek.
(kPa)

20

GPLK 50-20-H-30

2

5

GPLK 50-20-H-30

1

5

30

GPLK 50-20-H-30

4

11

GPLK 50-20-H-30

2

11

40

GPLK 50-30-H-30

3

9

GPLK 50-30-H-30

2

9

50

GPLK 50-30-H-30

4

14

GPLK 50-30-H-30

2

14

60

GPLK 50-40-H-30

4

12

GPLK 50-40-H-30

2

12

80

GPLK 50-50-H-30

5

15

GPLK 50-50-H-30

2

15

100

GPLK 50-70-H-30

5

15

GPLK 50-70-H-30

2

15

120

GPLK 50-100-H-30

5

15

GPLK 50-100-H-30

2

15

140

GPLK 60-80-H-30

5

15

GPLK 60-80-H-30

2

15

160

GPLK 70-50-H-30

5

15

GPLK 80-40-H-16

1

6

180

GPLK 70-60-H-30

5

14

GPLK 80-40-H-16

1

8

200

GPLK 70-70-H-30

4

13

GPLK 80-40-H-16

2

9

Q
(kW)

Temperaturni režim 115-75oC/60-80oC

Temperaturni režim 120-53oC/50-70oC

Tip izmenjivača
(PN25)

Δppr.
(kPa)

Δpsek.
(kPa)

Tip izmenjivača
(PN25)

Δppr.
(kPa)

Δpsek.
(kPa)

20

GPLK 50-20-H-30

2

6

GPLK 50-20-H-30

1

6

30

GPLK 50-20-H-30

3

11

GPLK 50-30-H-30

1

6

40

GPLK 50-30-H-30

2

9

GPLK 50-30-H-30

1

9

50

GPLK 50-30-H-30

4

14

GPLK 50-40-H-30

1

9

60

GPLK 50-30-H-30

5

19

GPLK 50-50-H-30

1

9

80

GPLK 50-40-H-30

5

21

GPLK 50-60-H-30

1

12

100

GPLK 50-60-H-30

5

18

GPLK 50-70-H-30

2

15

120

GPLK 50-90-H-30

4

16

GPLK 50-90-H-30

2

16

140

GPLK 50-100-H-30

5

20

GPLK 50-100-H-30

2

20

160

GPLK 60-80-H-30

5

19

GPLK 60-80-H-30

2

19

180

GPLK 80-30-H-16

3

13

GPLK 60-80-H-30

3

24

200

GPLK 80-30-H-16

4

16

GPLK 70-50-H-30

2

22

  • Downloads