Cevni senzor temperature
Cevni temperaturni senzor se koristi za merenje temperature fluida u cevima, sudovima, rezervoarima itd. Kao merni element primenjuju se Pt 1000 klasa B po standardu DIN EN 60751.

Tehnički podaci:

Merni elementPt1000
Merni opseg senzora-50 – 160oC
Stepen mehaničke zaštiteIP65

Tip

Dužina čaure [mm]

CTS-1/Pt

100

CTS-1/Pt-200

200

CTS-1/Pt-300

300

  • Downloads